Základní informace o knihovně


Celkový počet svazků: 97 000

Roční přírůstek: 2500

Druhy dokumentů: monografie, statistické ročenky, slovníky, skripta, učebnice, mapy, atlasy, časopisy, diplomové práce, rigorózní práce, disertační práce, CD-ROM.

Časopisy odebírané v běžném roce: 182 titulů

Tematický profil fondu: fyzická geografie, geoekologie, kartografie, geoinformatika, demografie a geodemografie, sociální geografie, regionální geografie ČR a zahraničních zemí, didaktika geografie, životní prostředí.

Informační aparát: OPAC, jmenný a předmětový lístkový katalog monografií, katalog periodik, jmenný a předmětový katalog diplomových prací, databáze výměny.

Služby: výpůjční, MVS, MMVS, referenční, konzultační, doplňkové, výměna a prodej časopisu Acta Universitatis Carolinae Geographica, přístup k elektronickým databázím, on-line rezervace, prolongace v SW Aleph.

Elektronické oborové databáze: Web of Science, GeoRef, Geobase, EZB, GEOBIBLINE

Knihovní SW: Aleph 500 v.22

Technické vybavení: 12 PC pro čtenáře, kopírka, 2 skenery, tiskárna, WiFi síť, 2 čtečky e-dokumentů

 

Knihovna je veřejně přístupná s přednostním právem pro studenty, zaměstnance a pedagogy fakulty.

Spojení:  tramvaj č. 6, 18 a 24 z metra B (Karlovo náměstí), č. 7 z metra B (Anděl) - do zastávky Albertov
Parkování: před budovou
Přístup: bezbariérový (výtah do 2. patra)
Pravidelné odborné výstavy: v chodbě u knihovny - vstup volný
Šatny na chodbě: mincovní systém na Kč 5,- ; chráněno kamerovým systémem