Výstavy

Venkovy a venkované

Geografická sekce,  katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK  pořádala od 16. 9. do 11. 11. 2009 v předsálí Knihovny geografie v budově PřF UK v Praze 2, Albertov 6 výstavu nazvanou Venkovy a venkované.

Výstava sleduje společenské a ekonomické změny na českém venkově a ve venkovské krajině. Cílem výstavy je upozornit jednak na rozdílné vymezení venkova v Česku a dále na změnu funkce venkova, dotýkající se (nejen) tamních obyvatel. Na jednotlivých panelech výstavy je zdůrazněn probouzející se fenomén venkovanství. Výstava ukazuje změny v organizaci veřejné správy a hodnotí postavení starostů venkovských obcí. Další části sledují změny v organizaci zemědělské výroby a využití jednotlivých pozemků, hodnotí školství na venkově nebo se věnují religiozitě a pohřbívání na venkově. Na výstavě jsou dále zařazena témata kvality lidského a sociálním kapitálu na venkově, rozdílů ve vnímání identity venkova, spolkového života nebo také problematika vojenských újezdů.
Výstava upozorňuje na rozdílné předpoklady rozvoje venkovských obcí v Česku a vymezuje typy venkovských regionů - různých "venkovů". Venkov není homogenní prostor se stejnými problémy, starostmi a radostmi na Tachovsku, na Vysočině nebo třeba v Polabí.

Výstava je putovní, je možné si ji zapůjčit pro nekomerční účely.

 

Připravil Radim Perlín
Kontakt: perlin@natur.cuni.cz
Tel.: 221 995 512

[Seznam posterů]

 

Náhled pozvánky