Výstavy

4.května proběhla vernisáž výstavy

Jan Felkl & syn, továrna na glóby

Geografická sekce PřF UK a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy pořádají výstavu u příležitosti 200. výročí narození a 130. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy.

Termín: 5. 5. - 30. 11. 2017 Po-pá 9-17 (vstup volný)

Místo: Předsálí Mapové sbírky a Knihovny geografie PřF UK, Albertov 6

Glóby v Mapové sbírce PřF UK, každou st 9-17 (vstup placený)

Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn, která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let (1854-1952). Tato největší rakousko-uherská manufaktura vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10 provedeních a 17 světových jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské. Byli držiteli dvou patentů na zvláštní rozkladné glóby. Nabízeli ale i zvláštní přístroje, jako byla teluria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule byly oceňovány na mnoha světových (Paříž, Vídeň) i národních výstavách (Praha, Lvov, Melbourne). Získaly také kredit předepsaných učebních pomůcek c.k. ministerstva pro vyučování. Kromě firmy a rodiny expozice představuje továrnu a pracovní podmínky, dílovedoucího a dělníky, domácí i zahraniční autory firmy, ale především glóby v různých jazykových mutacích, teluria, tiskové kameny, původní instruktážní brožurky i originální dobovou inzerci.

Firma Jan Felkl a syn si jistě zaslouží naši pozornost, neboť dodnes ve světě reprezentuje poctivou českou řemeslnou výrobu kombinovanou s vysokou odbornou úrovní učebních pomůcek.

Výstavu budou doprovázet videoprezentace o výrobě glóbů. Výstava je putovní. Bližší informace podá autorka výstavy: PhDr. Eva Novotná na adrese: novotn48@natur.cuni.cz

Doprovodné programy:


[Seznam posterů]