Putovní výstavy Knihovny geografie

 

Žádost o zapůjčení výstavy

Smlouva o výpůjčce (MS Word)

Podpis smlouvy o zapůjčení musí být vždy podepsán statutárním zástupcem instituce! Tento statut. zástupce musí být také uveden jako vypůjčitel.

Smlouvu vyplňte, odešlete elektronicky a vytiskněte. Orazítkovanou poté odešlete poštou na adresu knihovny: Knihovna geografie, Albertov 6, 128 43 Praha 2.

Po písemném doručeni objednávky bude výstava rezervována pro danou instituci v uvedeném termínu.

 

Zápůjčky v roce 2017

termín   název výstavy   místo
16. 1. - 15. 6. 2017   Svět hor   Městská knihovna Ústí n. Orlicí
16. 1. - 15. 6. 2017   Vltavské ostrovy   Městská knihovna Ústí n. Orlicí
20. 2. 2017 - 16. 2. 2018   Dynamika sociál. prostředí   Vysoká škola reg. rozvoje, Praha - Řepy
1. 3. - 30. 6. 2017   Svět hor (A3)   Městská knihovna Česká Lípa
15. 3. - 15. 10. 2017   Albertovská geografie   Služby města Velké Opatovice
20. 3. - 12. 5. 2017   Siege maps   Vědecká knihovna UJEP, Ústí n. Labem
25. 3. - 30. 6. 2017   Výzkum jezer Kyrgyzstánu (A3)   Ústřední kn. university Ostravy
15. 5. - 15. 10. 2017   Siege maps   Služby města Velké Opatovice
10. 7. - 31. 8. 2017   Výzkum jezer Kyrgyzstánu (A3)   Městská knihovna v Plané n. Lužnicí
1. 10. 2017 - 28. 2. 2018  

Svět hor (A3)

  Ústřední knihovna VŠB Technické university Ostrava

Zápůjčky v roce 2016

termín   název výstavy   místo
16.1. - 5. 2. 2016   Vltavské ostrovy   Vys. škola region. rozvoje, Praha - Řepy
3. 2. 2016 - 15. 2. 2017   Slapy optikou geografa   Vys. škola region. rozvoje, Praha - Řepy
24. 10. - 10. 1. 2017   Poklady Mapové sbírky   Šmidingerova knihovna Strakonice

Zápůjčky v roce 2015

termín   název výstavy   místo
5. 1. - 3. 2. 2015   Poklady MS   Měst.knihovna Loket
 5. 1. - 11. 3. 2015   Etiopie   Věd. knihovna Ústí n. Labem
12. 1. - 30. 1. 2015   Země očima DPZ   Gymnázium Moravská Třebová
16. 1. - 30. 4. 2015   Venkovy a venkované   Vysoká škola region.rozvoje, Praha - Řepy
4. 2. - 12. 4. 2015   Poklady MS   Knihovna Oblast. Muzea v Lounech
9. 2. - 17. 3. 2015   Kazachstán - srdce Eurasie   Kult.a inf.stř.-Zámek, MěK Lomnice
n. Popel.
12. 2. - 30. 3. 2015   Svět hor   Civitas per Populi, o.p.s. Hradec Králové
3. 2. - 20. 4. 2015   Suburbanizace   Věd. knihovna Ústí n. Labem
15. 4. - 15. 11. 2015   Poklady MS   Morav. kart. c. Velké Opatovice
15. 4. - 15. 11. 2015   Land Use   Morav. kart. c. Velké Opatovice
30. 4. 2015 - 15. 1. 2016   Vltavské ostrovy   Vys. škola region. rozvoje, Praha - Řepy
1. 9. - 15. 10. 2015   Mapová sbírka po 100 letech   Salon Královéhradecký, Hradec Králové
23. 11. 2015 - 30. 1. 2016   Polární rok   Gymnázium Moravská Třebová

Zápůjčky v roce 2014

termín   název výstavy   místo
15. 3. - 15. 11. 2014   Čeští jezuité   Morav.kartogr.centrum Velké Opatovice
24. 3. - 10. 5. 2014   100 let Mapové sbírky   Jihočes.věd.knihovna České Budějovice
1. 4. - 30. 4. 2014   Sociální deprivace v městském prostředí   Centrum EP, Hradec Králové
15. 5. - 15. 11. 2014   100 let Mapové sbírky   Morav.kartogr.centrum Velké Opatovice 
16. 6. - 15. 7. 2014   Venkovy a venkované   Sdružení Mezi řekami o.s., Krňany
16. 6. - 15. 7. 2014   Slapy očima geografa   Sdružení Mezi řekami o.s., Krňany
1. 9. - 31. 10. 2014   Země očima DPZ   Civitas per Populi, o.p.s. Hradec Králové
1. 10. - 18. 12. 2014   Albertov 1989   Matematicko-fyz.fakulta UK
27. 10. 2014 - 11. 1.2015   Polární rok   Věd.knihovna Ústí n. Labem
10. 11. - 18. 12. 2014   Albertov 1989   Kult.a inf.stř.-Zámek, MěK Lomnice n. Popel.
7. 11. 2014 - 15. 1. 2015   Venkovy a venkované   Vysoká škola region.rozvoje, Praha - Řepy
18. 11. 2014 - 5. 12. 2014   Svět hor   Gymnázium Moravská Třebová

Zápůjčky v roce 2013

termín   název výstavy   místo
19. 12. 2012 - 5. 2. 2013   Svět hor   Univerz.knihovna MU Brno
10. 1. - 14. 2. 2013   Atlas krajiny České republiky   Gymnázium Teplice
22. 4. - 21. 6. 2013   Venkovy a venkované   p.Jeřábek, univers. Brno
24. 4. - 6. 6. 2013   Kazachstán - srdce Eurasie   Gymnázium Teplice
13. 5. - 28. 6. 2013   Druhé bydlení v Česku   JVK České Budějovice
1. 7. - 6. 9. 2013   Atlas krajiny České republiky   Městská knihovna Ústí n. Orlicí
12. 7. - 6. 9. 2013   Kazachstán - srdce Eurasie   Město Mimoň
17. 10. - 22. 11. 2013   Land use   ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Palác kultury Praha
25. 10. - 6. 12. 2013   Kazachstán - srdce Eurasie   Měst.obv. Liberec
Vratislavice nad Nisou

Zápůjčky v roce 2012

termín   název výstavy   místo
5. 1. - 6. 4. 2012   Atlas krajiny České republiky   Město Sázava
30. 1. - 6. 4. 2012   Země očima DPZ   Knihovna města Olomouc
22. 11. - 19. 12. 2012   Atlas krajiny České republiky   Ústř.knihovna MU Brno
19. 12. 2012 - 5. 2. 2013   Svět hor   Ústř.knihovna MU Brno

 

Archiv zápůjček