Přehled výstav

 

Jan Felkl & syn, továrna na glóby

5. 5. - 30. 11. 2017

Proměny Zlína na mapách
a plánech

24. 1. - 31. 3. 2017

Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky

7. 11. 2016 - 31. 1. 2017

Regiony v čase a prostoru / Regions through Space and Time

1. 9. 2016 - 31. 10. 2016

Siege maps: keeping memory safe / Mapy obležení jako záchrana paměti

1. 7. 2016 - 31. 8. 2016

Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

9. 12. 2015 - 29. 2. 2016

Brutar bádání: posouváme vědu blíž

12. 10. 2015 - 3. 12. 2015

Novodobá historie Prahy pohledem geografa

31. 7. 2015 - 30. 9. 2015

 

Vltavské ostrovy v Praze

3. 11. 2014 - 31. 1. 2015

Albertovská geografie

25. 8. 2014 - 25. 10. 2014

 

Poklady Mapové sbírky

7. 5. 2014 - 31. 7. 2014

ohlasy výstavy v médiích

Deset let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu

19. 12. 2013 - 31. 1. 2014

repozitář Digitool

Sociální deprivace v městském prostředí : objektivní a subjektivní dimenze

17. 10. 2013 - 22. 11. 2013

repozitář Digitool

Slapy optikou geografa

9. 9. 2013 - 10. 10. 2013

repozitář Digitool

LAND USE : Land cover changes research in European countries

17. 6. 2013 - 22. 6. 2013

repozitář Digitool

Mapová sbírka po 100 letech

21. 3. 2013 - 31. 5. 2013

repozitář Digitool

Kazachstán - srdce Eurasie

7. 2. 2013 -17. 3. 2013

Historical Geographers in Czechia

6. 8. 2012 - 21. 9. 2012

Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky: nahlédněte do Vaší obce

10. 2. 2011 -10. 05. 2011

Atlas krajiny České republiky

1. 12. 2010 - 28. 2. 2011

90 let geografie na PřF UK

20. 5. 2010 -25. 10. 2010

ETIOPIE
Pojďme spolu bádat v Africe

20. 1. - 10. 4. 2010

Albertov 1989:
20. výročí Sametové revoluce

17. 11. 2009 -10. 1. 2010

Filmový festival

16. 11. 2009

Venkovy a venkované

16. 9. - 11. 11. 2009

Země očima DPZ

21. 5. - 31. 8. 2009

Svět hor : krajina, rizika, procesy

27. 2. - 15. 5. 2009

Československo: zmizelý prostor a čas

17. 10. 2008 - 31. 1. 2009

Suburbanizace.cz ... bydlím v satelitním městečku

6. 6. - 30. 9. 2008

Podoby současné kartografie

6. 5. - 3. 6. 2008

Sesuvy na Machu Picchu

15. 2. - 15. 4. 2008

Polární rok
Arktida-Vysoké Sudety-Antarktida

2. 11. 2007 - 18. 1. 2008

on-line prezentace k výstavě Polární rok

Druhé bydlení v Česku
Chataření a chalupaření
v proměnách generací

25. 5. - 20. 10. 2007

Výstava k oslavám 150 let geografie na UK

23. 10. - 31. 12. 2006

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

21. 6. - 22. 9. 2006