Rešeršní služba

Žádost na rešerši zasílejte na email knihovny knihgeog@natur.cuni.cz

 

Žádost o vypracování rešerše (formulář)

Pokyny pro zpracování rešerše