Výpůjční řád

Výpůjční řád knihoven (Opatření děkana č. 01/2017, formát DOC)

 

Práva a podmínky vypůjčování v knihovnách na UK (jednotná matice UK, PDF)

Knihovní řád Univerzity Karlovy (opatření rektora č. 24/2016, PDF)

Smlouva o výpůjčce čtecího zařízení (PDF)