Knihovní komise GS

Předseda komise

RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Katedra fyzické geografie a geoekologie


Členové komise

RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Katedra demografie a geodemografie

ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

PhDr. et Mgr. Eva Novotná
Knihovna geografie

 

Zápisy ze zasedání

28.5.2009 (formát DOC)
11.1.2008 (formát DOC)
5.12.2006 (formát DOC)
7.4.2006 (formát DOC)