Kontakty

Adresa

Knihovna geografie
Geografická sekce Přf UK
Albertov 6 128 43 Praha 2
2. patro

email: knihgeog@natur.cuni.cz
tel: 221 951 357 (studovna)

 

Vedení

PhDr. et Mgr. Eva Novotná - vedoucí knihovny a ředitelka Mapové sbírky, supervizor katalogů a autorit

 

Pracovníci

Mgr. Olga Kavanová - katalogizace, výpůjční služby, administrace Geobibline

Mgr. Kateřina Klívarová - VŠKP, MVS, katalogizace, výpůjční služby

Marika Kováčová, DiS. - akvizice, katalogizace, výpůjční služby

Blanka Šimánová - správa AUC, správa periodik, výpůjční služby, výstavy, inventarizace