Historie knihovny

Podrobné informace o historii knihovny naleznete v diplomové práci ZDE.

1885: Na chodbě Geologického ústavu ve Spálené ulici v Praze jedna vypůjčená skříň pro geografickou příručku. Dary a výměny tvořily základ akvizice. Knihovnu podporoval zejména klub přírodovědecký a klub historický, také z univerzitní a veřejné knihovny v Praze docházely pravidelně duplikáty. První knihovník, prof. Václav Švambera, vykonával místo bibliothekáře a archiváře ústavu bezplatně.

1920: PřF UK se oddělila od FF UK. S dostavbou východního křídla budovy na Albertově 6, geografie získala prostory pro oborovou knihovnu.

1990: získávání kvalitní oborové literatury ze zahraničí.

1992: Knihovna se oddělila od Geologické knihovny.

1993: Knihovna převzala fond zrušeného Geografického ústavu AV ČR. Knihovna je v Česku jedinečná právě svým obsahem, proto byla také nazývána Základní geografická knihovna, Knihovní středisko geografie nebo Oborová knihovna geografie.

2005: Proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Celková plocha knihovny v otevřeném fondu byla výrazně rozšířena na 200 m2 a zpřístupnily se dosud uzavřené galerie. Čtenáři zde mají přístup k 752 bm knih ve volném výběru.

2006: Začala postupná revize knižního fondu, která nebyla v knihovně provedena v posledních 40 letech. Proběhla rekonstrukce nového depozitáře v suterénu budovy. Byly zde instalovány elektrické kompaktní regály a přestěhovány veškeré časopisy z několika stávajících depozitářů budovy. Dále zde byla umístěna část staršího knižního fondu.

2007: jsme zprovoznili nové webové stránky.

V roce 2008 jsme zakoupili trezor na staré tisky.

2009: Rekonstrukce pracovny a starého depozitáře v suterénu budovy. Byly zde instalovány elektrické kompaktní regály.

2012: Knihovna přesunula jeden ze svých depozitářů z budovy na Albertově do Lešetic u Příbrami. V souvislosti se změnou Organizačního řádu PřF UK proběhla změna názvu knihovny z "Geografická knihovna" na "Knihovna geografie".