Dotazník pro publikující - Soubor národních autorit NK ČRProsíme akademické pracovníky (doktorandy), kteří publikují, o vyplnění přiloženého dotazníku. Jedná se o informace potřebné pro zařazení Vašeho jména do souboru národních autorit Národní knihovny ČR. Tyto údaje jsou potřeba pro katalogizaci Vašich děl, kdy je stanoven preferovaný tvar autorského jména a odkazy na všechny jeho varianty.

Vyplněný a podepsaný dotazník, prosíme, zašlete (zaneste) do Knihovny geografie.

Dotazník