GE   Geografie /obecně/
GK   Geografické kongresy, konference, sjezdy
HG   Historická geografie, geografické objevy, historie geografie
 
TG   Teoretická geografie
BI   Biogeografie
FG   Fyzická geografie
GM   Geomorfologie
HY   Hydrologie
KL   Klimatologie
ME   Meteorologie
OC   Oceánologie
PD   Pedologie, pedogeografie
AT   Atlasy /všechny, vzhledem k formátu nelze volit regionál. zařazení – na rozdíl od map/
DA   Dálkový průzkum, fotogrammetrie, satelit. snímky
DK   Digitální kartografie, GIS
GD   Geodézie, topografie
KA   Kartografie
MG   Matematická geografie, astronomie
MP   Tvorba map, kartograf. polygrafie, reprografie
TK   Tematická kartografie
CE Cestovní ruch
CS Materiály ČSÚ 
DO Doprava, geografie dopravy, komunikace
EK Ekonomie, ekonomika, ekonomický rozvoj, finance, ekonomická integrace
EU Evropská unie 
GZ Globální změny 
HR Hranice, pohraničí, příhraničí
KG Kulturní geografie
LU Land use
ME Města /geografie, sociologie, ekonomika, plánování, revitalizace měst, bydlení/
MI Migrace
MT Metodologie a teorie sociální geografie
OB Geografie obyvatelstva, kulturní geografie
PF Periferie
PO Politická geografie, politologie
PR Geografie průmyslu
RG Regionální geografie: obecně 
RP Regionální plánování, rozvoj, struktura, politika, prostorová organizace
RE Religiózní geografie
SG Sociální geografie
SI Geografie sídel
SL Služby, geografie služeb, obchod
UR Urbanizace
VE Venkov
ZE Zemědělství, lesnictví
DE   Demografie /obecně/
DM   Demografické metody, analýza, statistika, výzkum/
DP   Demografická politika
DS   Demografické konference, kongresy, sjezdy
HD   Historická demografie
MA   Sňatečnost, rozvodovost, manželství, soužití, rodina, děti
NM   Národnostní menšiny, etnografie 
PL   Plodnost, porodnost, potratovost, plánované rodičovství
PP   Populační prognózy
UM   Úmrtnost, nemocnost, gerontologie, lékařs. geogr. 
VO   Stav a vývoj obyvatelstva
EL   Ekologie
CH   Chráněná území, přírodní ohrožení
OZ   Ochrana životního prostředí
KR   Krajina
PA   Památky přírodní, kulturní světové /ostatní u jedn. regionů/
ZP   Životní prostředí
DG   Didaktika geografie
DI   Didaktika
EN   Encyklopedie, výkladové slovníky všeobecné / ostatní u jednot. oborů/
FI   Filosofie, náboženství
GL   Geologie, paleogeografie
HI   Dějiny, archeologie
JS   Jazykové slovníky
PC   Počítačová literatura, manuály
PE   Pedagogika
        Přírodní vědy
PS   Psychologie
SO   Sociologie
ST   Statistika, statistické metody
SK   Školství
UC   Učebnice pro zákl. a střed. školy
VS   Různé – všeobecnosti, jazykověda, nezařaditelné