Fond Lešetice (depozitář)

V depozitáři Knihovny geografie PřF UK  nacházejícího se v Lešeticích, jsou umístěny signatury :

PDF se signaturami separátů

Do depozitáře v Lešeticích byl také umístěn neinventovaný fond Knihovny geografie (fond bez signatur).