AT   Atlasy
BI   Biogeografie
CE Cestovní ruch
CS Materiály ČSÚ
DA   Dálkový průzkum, fotogrammetrie, satelit. snímky
DE   Demografie /obecně/
DG   Didaktika geografie
DI   Didaktika
DK   Digitální kartografie, GIS
DM   Demografické metody, analýza, statistika, výzkum/
DO Doprava, geografie dopravy, komunikace
DP   Demografická politika
DS   Demografické konference, kongresy, sjezdy
EK Ekonomie, ekonomika, ekonomický rozvoj, finance, ekonomická integrace
EL   Ekologie
EN   Encyklopedie, výkladové slovníky všeobecné / ostatní u jednot. oborů/
EU Evropská unie 
FG   Fyzická geografie
FI   Filosofie, náboženství
GD   Geodézie, topografie
GE   Geografie /obecně/
GK   Geografické kongresy, konference, sjezdy
GL   Geologie, paleogeografie
GM   Geomorfologie
GZ Globální změny
HD   Historická demografie
HG   Historická geografie, geografické objevy, historie geografie
HI   Dějiny, archeologie
HR Hranice, pohraničí 2007
HY   Hydrologie
CH   Chráněná území, přírodní ohrožení
JS   Jazykové slovníky
KA   Kartografie
KG Kulturní geografie 2007
KL   Klimatologie
KR   Krajina
LU   Land use 2007
MA   Sňatečnost, rozvodovost, manželství, soužití, rodina, děti
MT   Meteorologie
ME Města /geografie, sociologie, ekonomika, plánování, revitalizace měst, bydlení/
MG   Matematická geografie, astronomie
MI Migrace
MM   Metodologie, matemat. metody, geografický výzkum
MP   Tvorba map, kartograf. polygrafie, reprografie
MT Metodologie a teorie sociální geografie
NM   Národnostní menšiny, etnografie
OB Geografie obyvatelstva, kulturní geografie
OC   Oceánologie
OZ   Ochrana životního prostředí
PA   Památky přírodní, kulturní světové /ostatní u jedn. regionů/
PC   Počítačová literatura, manuály
PD   Pedologie, pedogeografie
PE   Pedagogika
PF   Periferie 2007
PL   Plodnost, porodnost, potratovost, plánované rodičovství
PO Politická geografie, politologie
PP   Populační prognózy
PR Geografie průmyslu
        Přírodní vědy
PS   Psychologie
RE   Religiózní geografie 2007
RG Regionální geografie /obecně/
RP Regionální plánování, rozvoj, struktura, politika, prostorová organizace
SG Sociální geografie
SI Geografie sídel
SL Služby, geografie služeb, obchod
SO   Sociologie
ST   Statistika, statistické metody
SK   Školství
TG   Teoretická geografie
TK   Tematická kartografie
UC   Učebnice pro zákl. a střed. školy
UM   Úmrtnost, nemocnost, gerontologie, lékařs. geogr. 
UR Urbanizace
VE Venkov 2007
VO   Stav a vývoj obyvatelstva
VS   Různé – všeobecnosti, jazykověda, nezařaditelné
ZE Zemědělství, geografie zemědělství, venkov
ZP   Životní prostředí