Základy práce na učebnách a studovnách


Přihlášení do systému

 • Stiskněte Ctrl+Alt+Del.
 • Textové upozornění na příkaz děkana a řád učebny potvrďte stiskem tlačítka OK.
 • Do políčka "Uživatelské jméno/Username" napište Vaše přidělené uživatelské jméno. Uživ. jméno není citlivé na malá/velká písmena.
 • Do políčka "Heslo/Password" napište Vaše heslo. Pozor, v heslu se malá/velká písmena rozlišují ! (Pokud se vám nedaří přihlášení, zkontrolujte si, že indikátor "Num Lock" svítí a "Caps Lock" nesvítí, také se někdy pletou klávesy Y a Z).
 • Stiskněte OK.

 • V poslední řádku přihlašovacího okna ("Přihlásit se k/Log on to") musí být vybráno jméno domény PRFUK (nikoliv jméno lokálního počítače).
 • Po deseti neúspěšných pokusech o přihlášení se účet na dobu třiceti minut uzamkne.
 • Vícenásobné přihlášení (přihlášení na více počítačích pod stejným uživ. jménem) je zakázáno, kontrola se provádí automaticky. Nerespektování tohoto zákazu povede k vykázání ze studovny správcem, případně i dočasnému nebo trvalému uzamknutí účtu.
   

Změna hesla pro učebny/studovny

 • Po přihlášení do systému stiskněte Ctrl+Alt+Del.
 • Stiskněte tlačítko "Změnit Heslo..."/"Change Password...".
 • Do políčka "Původní Heslo"/"Old Password" zapište Vaše "staré" heslo, pomocí něhož jste se přihlásili.
 • Do dalšího políčka napište Vaše nové heslo, totéž heslo pro kontrolu zapište i do políčka posledního a potvrďte stiskem OK.
 • Heslo musí být minimálně 7 znaků dlouhé. Podrobnější informace k heslům a účtům na učebny najdete v sekci Účty a hesla.
 • Heslo pro Vaši elektronickou poštu se tímto způsobem nijak neovlivní, jde o dva rozdílné účty, které je třeba důsledně rozlišovat.

Prověření dat na discích a disketách antivirovým programem AVG 7.0

 • Disketu prověříte nejsnáze poklepáním na ikonu "Tento počítač", poté stiskem pravého tlačítka myši nad ikonou diskety a výběrem "Otestovat systémem AVG".
 • Adresář(e) či soubor(y) na disku nebo disketě prověříte stiskem pravého tlačítka myši nad adresářem/souborem a výběrem "Otestovat systémem AVG".
   

Ukládání dat

 • Vlastní data můžete ukládat buď na lokální disky počítače (seznamnte se se sekcí Lokální disky), nebo na sdílené disky serverů (seznamte se se sekcí Sdílené disky).
 • Důležitá data si ukládejte do svého domovského adresáře na serveru (J:), který je dostupný nezávisle na tom, u kterého počítače se přihlásíte.
   

Odhlášení

 • Stiskněte tlačítko Start a vyberte volbu "Vypnout...".
 • Pokud bude po Vás na stanici pracovat další uživatel, vyberte "Odhlásit uživatele ....". V opačném případě vyberte "Vypnout" a potvrďte stiskem OK.
 • Pokud se počítač po chvíli nevypne sám, můžete počítač poté vypnout i vypínačem, ale nikdy ne dříve, než se zobrazí zpráva "Nyní můžete počítač bezpečně vypnout" !

 

Případné zjištěné závady nahlašte vyučujícímu, službě na studovně nebo přímo na e-mail ucebny@natur.cuni.cz.