Návod k používání datového projektoru
v učebně Viničná 7

Příprava projekce

 1. Odklopte postranní podpěru, odemkněte zámky na horní desce stolu, opatrně odklopte její přední a zadní část se zrcadlem.
 2. Pokud budete používat dálkový ovladač nebo budete potřebovat VGA kabel pro připojení přenosného počítače, odemkněte i spodní zásuvku.
   

Připojení přenosného počítače

V přední části prostoru projektoru naleznete krabičku s připojeným VGA kabelem od lektorského počítače. Opatrně ho odpojte a připojte VGA kabel vedoucí k přenosnému počítači. Zásuvku pro připojení do el.sítě naleznete na dně prostoru projektoru.
 

Zapnutí a vypnutí projektoru

 1. Sejměte opatrně krytku z objektivu.
 2. Zapněte oranžový vypínač v zadní části prostoru projektoru.
 3. Zapněte projektor stiskem tlačítka POWER na projektoru nebo na dálkovém ovladači.
 4. Naklopením zrcadla upravte polohu obrazu na plátně, doostření/zmenšení/zvětšení se provádí ručně přímo na objektivu projektoru.
 5. Na konci projekce stiskněte na projektoru nebo dálkovém ovladači tlačítko POWER. Po zobrazení potvrzovacího okna "SHUT DOWN THE PROJECTOR" ho stiskněte ještě jednou. Ovladač uložte zpět do zásuvky.
 6. Poté počkejte až ventilátor ochladí lampu projektoru (asi 1-2 minuty, lze kontrolovat sluchem) a teprve pak vypněte oranžový vypínač v zadní části prostoru projektoru.
 7. Nasaďte opatrně krytku na objektiv.
 8. Pokud jste používali přenosný počítač, nezapomeňte odpojit VGA kabel přenosného počítače a připojit zpět VGA kabel počítače lektorského.
 9. Dálkový ovladač a případně i VGA kabel vraťte zpět do spodní zásuvky a zásuvku uzamkněte.
 10. Opatrně sklopte zadní část desky se zrcadlem, přední část, postranní podpěru a oba zámky uzamkněte.
 
Funkce dalších tlačítek na dálkovém ovladači
BLACK
stiskem zapnete/vypnete promítaný obraz (černá obrazovka)
CONTRAST
stiskem šipek nastavujete kontrast obrazu
BRIGHTNESS
stiskem šipek nastavujete jas obrazu
! (EFFECT)
stiskem aktivujete/deaktivujete funkci "zmrazení" promítaného obrazu

!!!   UPOZORNĚNÍ   !!!

 • Datový projektor mohou používat jen vyučující, kteří byli s jeho používáním seznámeni pracovníky CIT.
 • Změny v konfiguraci projektoru jsou zakázány.

Případné problémy nebo závady ohlašte na tel. 1045 nebo email ucebny@natur.cuni.cz.