Účty a hesla pro Windows doménu PRFUK

 

  • Uživatelské jméno (username) je váš fakultní login (např. "novak3"). Nelze se přihlásit číslem osoby nebo aliasem, systém však akceptuje i úplný tvar (např. novak3@natur.cuni.cz).

  • Heslo je totožné s vaším heslem CAS, má platnost 365 dní. V případě pokusu o přihlášení s expirovaným heslem vás na to systém upozorní a vyzve k zadání starého hesla a nového hesla, které si takto můžete sami zvolit. Jde však POUZE o změnu hesla pro Windows doménu PRFUK. Po nejbližší úspěšné změně hesla v CAS dojde do 20-ti minut k propagaci změny i do Windows domény PRFUK.
    Proto je doporučeno vždy provádět změnu hesla jen v systému CAS a mít pak vždy všude heslo stejné.

  • Pokud jste staré heslo zapomněl(a), požádejte o nové počáteční heslo CAS v počítačové studovně Albertov 6-Věž, v knihovně biologie Viničná 7 nebo v libovolném výdejním centru průkazů UK. Nově vygenerované heslo bude aktivní do 20-ti minut.

  • Po deseti neúspěšných pokusech o přihlášení se účet na 10 minut uzamyká.

 

Spec. případy - změna hesla pro účty pracovišť