Tiskové a kopírovací služby - SafeQ

Postup při tisku | Přihlášení do systému SafeQ | Seznam vašich úloh | Stav a pohyby na vašem účtu

 

10.7.2006 byl na PřF spuštěn provoz systému SafeQ. SafeQ je název řešení, pod kterým se skrývá software a hardware, umožňující samoobslužný tisk/kopírování a automatické účtování těchto služeb.Systém umožňující bezhotovostní výdej stravy v menzách nemá s dále popisovaným systémem SafeQ nic společného (kromě průkazů). Jde o dva různé, na sobě nezávislé systémy, s odlišnými dobíjecími místy i způsobem využití kreditu.

Aktuální přehled zařízení zapojených do SafeQ:

černobílé laserové tiskárny:
  
Albertov 6 - Věž
Viničná 7 - Knihovna biologie
Hlavova 8 - Knihovna chemie (zde pouze tisk PDF a JPG přímo z USB flash disku)
barevné laserové tiskárny:
 
černobílé kopírky:
 
barevné kopírky:
 
( bližší popis tiskáren ve studovnách CIT a ceník - viz Tiskové služby )


Každý uživatel s účtem ve fakultní Windows doméně PRFUK má automaticky veden účet i v systému SafeQ, na který si může vložit hotovost. Z tohoto účtu jsou bezhotovostně hrazeny tiskové a kopírovací služby. Pro používání SafeQ bezpodmínečně potřebujete čipovou kartu (průkaz zaměstnance/studenta), kterou se systému identifikujete při tisku/kopírování a vkladech/výběrech hotovosti. Tyto průkazy vydává Univerzita Karlova zaměstnancům a studentům na začátku studia. Pokud máte průkazů více, můžete použít libovolný z nich. Podrobné informace k vydávání průkazů naleznete na stránkách UK.

Vklad hotovosti na účet je možný:

Výběr hotovosti z účtu je možný jen v pokladně fakulty s průkazem a dokladem totožnosti.

Po ukončení/přerušení studia se ruší i účty ve Windows doméně PRFUK a tím i účty v systému SafeQ. Informace o vašem případném zůstatku na účtě tak zaniká a zůstatek po zrušení účtu již nelze vybrat. Nezapomeňte si ho proto vybrat/protisknout do 3 měsíců po ukončení/přerušení studia!!!!

 

Postup při tisku

Dokumenty k tisku si uživatelé odesílají samostatně. Slouží k tomu síťové tiskárny, které jsou na počítačích studoven a učeben CIT připojeny automaticky po přihlášení uživatele. Přesněji řečeno nejde o skutečné tiskárny, ale tiskové fronty, ze kterých jsou později tiskové úlohy odesílány na skutečné tiskárny v okamžiku autentizace u fyzické tiskárny pomocí vašeho průkazu:

tisková fronta pro černobílou tiskárnu ve studovně Albertov 6 - Věž
tisková fronta pro barevnou tiskárnu ve studovně Albertov 6 - Věž
tisková fronta pro černobílou tiskárnu ve studovně Viničná 7 - Biologická knihovna


Důležitá upozornění
 • Před odesláním úlohy do fronty si ověřte, že neobsahuje prázdné stránky. Ty budou účtovány stejně jako potištěné!!!
 • Jakákoli úloha zaslaná do fronty pro barevný tisk se účtuje podle cen barevného tisku, tedy i černobílý dokument!!!
 • Pozor při OBOUSTRANNÉM TISKU LICHÉHO POČTU STRÁNEK - oboustranné tisky systém dokáže účtovat jen podle počtu listů, tzn. že při lichém počtu stran se zaúčtuje vždy jedna strana navíc (Nejprve pošlete k oboustrannému tisku vše kromě poslední strany a pak poslední stranu jednostranně.).
 • Již probíhající tisk můžete u tiskáren pozastavit/znovuspustit nebo/a stornovat pomocí tlačítek přímo na tiskárně, požádejte případně o pomoc správce.
 • Systém účtuje jen stránky skutečně vytisknuté, tzn. že v případě, kdy tiskárna začne tisknout např. 100 stránkový dokument a po vytisknutí několika úvodních stránek dojde k přerušení tisku (např. dojde k poruše tiskárny nebo nejste s výsledkem spokojen(a) a úlohu přímo u tiskárny stornujete), jsou zaúčtovány jen tyto úvodní stránky.
 • Do fronty můžete odeslat více úloh, po autentizaci budou postupně vytisknuty všechny. Pokud po odeslání zjistíte, že některou úlohu tisknout nechcete, můžete snadno libovolnou vaší úlohu ve frontě stornovat pomocí www rozhraní SafeQ, jak je popsáno dále.
 • Tiskové úlohy odeslané do fronty pro černobílý tisk není možné (např. autentizací u nesprávného terminálu) vytisknout na barevné tiskárně a naopak.
 • Úspěšně vytisknutá úloha se z tiskové fronty automaticky smaže ihned po dokončení tisku.
 • Veškeré nevytisknuté úlohy zůstávají v tiskové frontě pouze 1 hodinu.

 

Autentizace, bezpečnost
 • Autentizaci provedete přiložením vašeho průkazu (čipové karty) k terminálu SafeQ, což je malá krabička s displejem v blízkosti každé tiskárny a kopírky. Na displeji se zobrazují informace o právě tisknutých úlohách, stavové nebo chybové zprávy a ve finále i účtovaná cena.
 • K počítačům se zásadně hlásíte pod svým uživ.jménem a heslem, po skončení práce se nezapomeňte ODHLÁSIT ! Jinak se může stát, že si na váš účet pošle tiskovou úlohu někdo jiný, kterou si po vaší autentizaci vytisknete a zaplatíte vy, aniž jste ji chtěli !

 

Tisk z instalovaných aplikací

Úlohy k tisku se z většiny aplikací zasílají typicky volbou menu Soubor/Tisk (File/Print), případně klávesovou zkratkou Ctrl+P. Před odesláním se doporučuje - pokud to aplikace umožňuje - zkontrolovat výsledek volbou Náhled tisku (Print preview).

Volba Tisk zobrazí dialogové okno s možností výběru tiskové fronty ze seznamu (na obrázku příklad z MS Word 2010), pokud nám výchozí nevyhovuje. Dále je zde možné nastavit klíčové parametry tisku jako rozsah stránek, počet kopií, počet stránek na list a další.

Pokud některé parametry v prvním okně nejsou nebo chcete použít speciální nastavení, stiskněte tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby a v následujícím okně můžete opět ovlivnit mnoho parametrů tisku, především na kartách Úpravy (zde mimo jiné oboustranný tisk) a Efekty.

 

Přihlášení do systému SafeQ

 1. Přihlašte se do www rozhraní sytému SafeQ na adrese http://safeq.natur.cuni.cz:81, nebo klepněte na odkaz SAFEQ v hlavním menu webu učeben.
 2. Zadejte uživatelské jméno a heslo, kterým se přihlašujete do Windows domény PRFUK a potvrďte klávesou Enter nebo tlačítkem přihlásit.
 3. Odhlášení provedete stiskem tlačítka odhlásit v levém dolním rohu. Po několikaminutové době nečinnosti vás systém odhlásí automaticky.


Seznam vašich tiskových/kopírovacích úloh

V hlavním menu SafeQ klepněte na položku Seznam úloh. Vpravo se zobrazí seznam vašich tiskových/kopírovacích úloh za zvolené období, kterým je ve výchozím stavu poslední týden. Úlohy již vytisknuté nebo nevytisknuté úlohy systémem automaticky smazané (po uplynutí 1 hodiny) mají status Smazáno. Přijaté tiskové úlohy čekající na vytisknutí (na autentizaci průkazem) jsou zobrazeny tučně a mají status Přijato.

Dále je možné pomocí ikonek vpravo a výběrem z tabulky o každé úloze zjistit podrobné informace nebo provést některé akce:

 • smazat tiskovou úlohu ze seznamu (akce zrušit z fronty)
 • znovuzařadit stornovanou úlohu k tisku (akce odeslat k tisku nebo )
 • prohlédnout si, kolik bylo vytištěno či nakopírováno stran a jaká byla cena -

 

Stav a pohyby na vašem účtu

V hlavním menu SafeQ klepněte na položku Účet. Zde můžete kontrolovat stav a pohyby na vašem účtu - kdy a jaká byla vkládána hotovost, kolik, kdy a za co jste ji čerpali. V horní části si můžete navolit, jaké období vás zajímá, jinak se automaticky zobrazuje jen poslední týden.

Stav vašeho účtu můžete také rychle ověřit pouhým přiložením vašeho průkazu k libovolnému SafeQ terminálu s dotykovým displejem v dobíjecích automatech nebo u kopírek a tiskáren.