Rozvrhy učeben

Albertov 6 (PUA)
Viničná 7
Z3
K1
K2


Po přechodu na SIS je potřeba si veškeré rezervace počítačových učeben (na výuku, semináře, konference, zkoušení)
zajišťovat přes příslušné rozvrháře nebo přes tajemníka katedry, který má přístup do SIS a může příslušné hodiny v rozvrhu rezervovat.

Klíče od počítačových učeben vydává CIT pouze vyučujícím, jejichž předmět je uveden v rozvrhu.
Toto platí pouze pro učebny Albertov 6 (PUA) a Viničná 7, u učeben Z3, K1, K2 zůstává vydávání klíčů v režii geografické sekce.

 

Rozvrhy studoven

Albertov 6 - Věž
Studovna Viničná 7 - biologická knihovna