Studovna Viničná 7 (biologická knihovna)

Viničná 7 (biologická knihovna), 1.patro, naproti schodišti

max. 19 počítačů
   
   
možnost ČB tisku
   
 
bližší popis bude doplněn
Rozvrh studovny
Řád počítačové studovny Viničná 7
Rozmístění stanic studovny Viničná 7
 
Na této studovně můžete tisknout prostřednictvím systému SafeQ.
Studovna PSV7 v 1.NP budovy Viničná 7, Praha 2, je monitorována bezpečnostní kamerou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, za účelem ochrany majetku.
 

SOFTWARE

Společné programové vybavení učeben:

Aktualní stav VD "Akademický rok 2016/2017 W7"

(aktualizovano 15.2.2017)

Windows 7 Profesional CZ sp1
Adobe Acrobat Reade DC v15
Altap Salamander 3.0.7 64b (bez WinSCP a Eroica Viewer)
ArcGis 10.4.1 + Extenze
ETGeoTools, ETGeoWizards, ETSurface, VfrImport_10.4.20_Basic
Arlequin 3.5.1.3
BAPS 6.0
BioEdit 7.2.5
Canoco 5 trial - expires at the end of 2/2015
Cervus 3.0.3
ClustalX 2.1
CodoneCodeAligner !! Trial
Colony 2.0.5.0
CONSEL 0.20
CoordGen 8
Cn3D 4.3.1
CVAGen8
DeepView - Swiss-PdbViewer 4.1
DIYABC 2.0.3
DnaSP 5.10.1
Ellipse 2.0.8.1
ENVI 5.2
FigTree v1.3.1
Firefox 49
FEFLOW 6.1 (p12)
FigTree 1.4.3
FileZilla FTP client 3.24
Freetree
GelAnalyzer 2010a
Gemini 1.3.0
GeneMarker 2.6.0
Genetix 4.05.2
Gimp 2.8.14
Google Chrome
Grapher 12.4.753 (64b)
IMa 2
ImageJ 1.48v + SampWin
Inkscape 0.48.4
Java 8.101
JDK with NetBeans IDE 7.2
Kingroup
LDNe 1.3.1
Libre Office 5.2.1.2 - nástupce Open Office
MACAW 2.0.5
MATLAB R2009a
Matlab Compiler Runtime (MCR 7.11) (vyzadováno BAPS)
MEGA 7.0.21
Mesquite 3.0.4
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Office 2016 Profesional Plus
Microsoft Silverlight 5.1
Tablet 1.14.10.20
tpsDig232
tpsUtil 1.68
Microsoft WinHlp32.exe
Microsoft Visual C# 2010 Express
MODELTEST 3.7
MorphoJ 1.06d
MrBayes 3.2.2
NCSS 2001
NeEstimator
Network 4.612
NJplot 2.3
PAUP 4b10
PDF Architect
pdfcreator
Phylip 3.695
phylobayes 3.3f
PlasmaDNA 1.4.2
PowSim 4.1
PuTTY 0.65
PyMOL 1.3r1
Python 2.7
qtiplot-0.9.8.9
RAxML
R 3.3.2
Capwire, DescTools, Geneland, ineq, HIest, Introgress, Rcmdr, reldist, Solomon, sp, Vegan, Vegan3d
RStudio 1.0.136
Scilab 5.4.1
Structure 2.3.4
Surfer 11.6
Treepuzzle 5.2
TwoGroup8
TreeView 1.6.6
TSC 1.21
VLC media player 2.2.4
Xming X Server for Windows 6.9.0.31