Lokální disky stanic Windows XP

Disketa 3,5 palce "A:"

Některé stanice jsou vybaveny mechanikou pro čtení disket 3,5 palce (disk A:).
 

Systémový disk "C:"

Disk obsahuje operační systém a veškeré lokálně instalované programové vybavení. Jakékoliv změny obsahu disku C jsou studentům přísně zakázány s výjimkou případů, kdy jsou k tomuto instruováni vyučujícím. Mezi oprávněními studentů, vyučujících a členů CIT k adresářům a souborům disku C: není žádný rozdíl.
 

Uživatelský disk "D:"

Pracovní lokální disk D: má přihlášený uživatel k dispozici pro své dočasné pracovní soubory, data stažená z Internetu apod. Veškerá data, která uživatel nepotřebuje sdílet s ostatními uživateli patří právě sem, nikoliv na síťové disky. Většina instalovaného software má jako výchozí pracovní adresář nastaven právě disk D:. Na disku D: může přihlášený uživatel číst, měnit a mazat existující adresáře a soubory a zapisovat nové. Na tomto disku proto po odhlášení nenechávejte Vaše důležitá nezazálohovaná data, k tomu můžete využít domovské adresáře (disk "J:").

Mezi oprávněními studentů, vyučujících a členů CIT k disku D: není žádný rozdíl.

Mechanika CD/DVD-ROM

Všechny stanice jsou vybaveny mechanikou pro čtení disků CD nebo CD/DVD-ROM.

Připojení USB disků

Všechny stanice jsou vybaveny konektory nebo prodlužovacími kabely pro připojení USB flash disků.