Často kladené otázky (FAQ)

Jak si mám aktivovat účet pro poč. učebny? / Zapomněl(a) jsem heslo...
Stále se mi nedaří přihlášení...

Je možné používat USB flash disky?
Je možné nainstalovat si na stanici svůj oblíbený freeware program?
Co dělat, když nefunguje nějaký počítač nebo program?

Kolik místa mám k dispozici na síťových discích a jaké síťové disky mohu používat?
Jak se mohu dostat k datům na síťových discích i z počítačů mimo učebny/studovny?
Jak zjistím, kolik volného místa mám ve svém domovském adresáři?
Omylem jsem si na serveru smazal(a) důležitá data, lze je nějak zachránit?
Jako vyučující potřebuji, aby studenti mohli na nějaký disk zapisovat výsledky své práce...

Jaký je rozdíl mezi učebnou a studovnou?
Jaké jsou časové limity na studovnách?

Nevím, jak se používá scanner ...

Jak se na studovnách tiskne ?

Jak si mohu do programu R doinstalovat libovolný balíček?

 


 

Jak si mám aktivovat účet pro počítačové učebny? / Zapomněl(a) jsem heslo...

Heslo pro CAS (Centrální Autentizační Služba) a tím i heslo pro poč.učebny si můžete nechat zresetovat v počítačové studovně Albertov 6-Věž, v knihovně biologie Viničná 7 nebo v libovolném výdejním centru průkazů UK.

Uživatelský účet v CAS je založen při vzniku vztahu k UK. Vztah k jednotlivým fakultám/součástem UK v CAS vzniká dle údajů v SIS a WhoIS, je přidělován studentům, zaměstnancům, externím spolupracovníkům a dalším uživatelům služeb (hostům, studentům z jiných fakult/škol). Správce může provést reset hesla v CAS jen uživateli se vztahem k PřF.

Účet pro poč.učebny vzniká změnou hesla v CAS (na heslo ověřené nebo počáteční), je nutné mít zaevidované probíhající studium SIS nebo platný vztah ve WhoIS (vztah 'člen' ve WhoIS není akceptován). Heslo z CAS je nastavováno na účtu pro poč. učebny do 20-ti minut po úspěšné změně hesla v CAS. Nárok na účet zaniká po ukončení/zanechání studia a ukončení vztahů ve WhoIS.
Stále se mi nedaří přihlášení...

Příčin může být několik, napovědět vám může znění zobrazené chybové zprávy. V první řadě však zkontrolujte:

 • stav indikátorů Num Lock (Pro zadávání čísel numerickou klávesnicí v pravo musí svítit.) a Caps Lock (Pokud svítí, vkládáte velká písmena.)
 • poslední řádek přihlašovacího okna (Zde musí být vybráno jméno domény PRFUK, nikoliv jméno lokálního počítače !)
 • aktuální rozložení klávesnice (české-CZ nebo anglické-EN) - pozice písmen "Z" a "Y" jsou zde zaměněny.
 • Pozor při práci s tenkými klienty (malé černé krabičky) - při přihlašování (po přihlášení lze měnit běžným způsobem)
  je napevno nastaveno anglické rozložení klávesnice !
 • Zadáváte nesprávné uživatelské jméno a/nebo heslo.
    V uživ.jméně ani hesle nesmí být diakritika a heslo je citlivé na malá/velká písmena. Pokud jste heslo zapomněl(a), nechte si heslo resetovat.
 • Váš účet byl po několika neúspěšných pokusech o přihlášení systémem uzamčen.
    Viz Účty a hesla.
Je možné používat USB flash disky?

Ano. Na všech studovnách i učebnách ve správě CIT.

Je možné nainstalovat si na stanici svůj oblíbený freeware program?

Ne. Na studovnách i učebnách je zakázáno instalovat jakékoliv programy. Pokud by měl uživatel pocit, že se tím dostává do neřešitelné situace, nechť svůj požadavek pošle pro posouzení na adresu ucebny@natur.cuni.cz.

Co dělat, když nefunguje nějaký počítač nebo program?

Oznamte to službu konajícímu správci či vyučujícímu, nebo zašlete email na adresu ucebny@natur.cuni.cz.

Kolik místa mám k dispozici na síťových discích a jaké síťové disky mohu používat?

Viz Sdílené síťové disky.

Jak se mohu dostat k datům na síťových discích i z počítačů mimo učebny/studovny?

Postupujte podle jednoduchého návodu, další informace najdete v sekci Sdílené síťové disky.

Jak zjistím, kolik volného místa mám ve svém domovském adresáři?

Můžete postupovat např. takto:

 • Poklepejte na ikonu Tento počítač.
 • V okně, které se otevře, byste měli mimo jiné vidět ikonu síťové jednotky J: (Váš dom.adresář).
 • Klepněte na ikonu pravým tlačítkem myši a zvolte "Vlastnosti/Properties".
 • Zobrazí se graf s údaji o celkové kapacitě, volném a využitém místě.
 
 
Omylem jsem si na serveru smazal(a) důležitá data, lze je nějak zachránit?

Kontaktujte službu konajícího správce nebo zašlete email na adresu ucebny@natur.cuni.cz.

Jako vyučující potřebuji, aby studenti mohli na nějaký disk zapisovat výsledky své práce...

Viz Sdílené síťové disky, odstavec Sdílený disk V: (Výuka).

Jaký je rozdíl mezi učebnou a studovnou?

Učebny zajišťují výuku výpočetní techniky a souvisejících předmětů ve vyhrazené době. Mimo hodin rozvrhované výuky nelze učebnu využívat pro samostatnou práci. Viz Řád počítačové učebny.

Studovny zajištují většinou celodenní přístup k výpočetní technice studentům i zaměstnancům fakulty. Na studovnách jsou vyhrazeny "Hodiny pro fakultní veřejnost", kdy je mohou uživatelé využívat k vlastní samostatné práci. Viz Řád počítačové studovny.

 
 
Nevím, jak se používá scanner ...

Viz "Návod pro snímání předloh scannerem".

Jak si mohu do programu R doinstalovat libovolný balíček?

 1. spusťte program R
 2. z horního menu vyberte položku "Packages" (balíčky)
 3. z menu vyberte položku "Instal package(s)"
 4. při prvním spuštění budete vyzváni k výběru destinace, z které se budou balíčky stahovat (doporučuji vybrat: Czech Republic)
 5. vyberte požadovaný baliček (případně více balíčků pomocí stisknuté klávesy Ctrl ) a klikněte na tlačítko "Ok"
Vybrané balíčky se poté do programy R automaticky stáhnou a nainstalují