Návod k používání datového projektoru
v učebně Albertov 6

Panasonic PT-F200NTE

Pokud k výuce nepoužíváte přenosný počítač, přeskočte následující odstavec.

Připojení přenosného počítače

V prostoru nad počítačem naleznete krabičku s třemi VGA kabely a zásuvku pro připojení do el.sítě. Opatrně odpojte VGA kabel vedoucí do konektoru označeného Video Out 2 a připojte ho k Vašemu přenosnému počítači.
 

Zapnutí a vypnutí projektoru

  1. Zapněte datový projektor vypínačem u okna.
  2. Nasměrujte dálkový ovladač směrem k projektoru a stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
  3. Na konci projekce stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko NAPÁJENÍ. Na projekční ploše se zobrazí potvrzení. Pokud do 10 sekund neprovedete žádnou akci, potvrzení zmizí a vrátí se promítaný obraz. Stiskněte znovu tlačítko NAPÁJENÍ. Projektor vypne lampu, ale stále se chladí. Ovladač uložte zpět do první zásuvky.
  4. 1)Indikátor napájení svítí při chlazení projekční lampy ORANŽOVĚ a jakmile lze projektor vypnout hlavním síťovým vypínačem, rozsvítí se ČERVENĚ. Pak vypněte datový projektor vypínačem u okna.
  5. Pokud jste měli připojen přenosný počítač, nezapomeňte připojit VGA kabel zpět ke konektoru Video Out 2.
 
Funkce dalších tlačítek na dálkovém ovladači
LASER
Stiskem aktivujete červené laserové ukazovátko.
FREEZE
Zastavení a zobrazení obrazu v podobě statického snímku.
SHUTTER
Dočasné vypnutí promítání.
DIGITAL ZOOM
Tlačítko pro nastavení zvětšení pomocí digitálního zoomu.
Manual k projektoru PT-F200NTE
Wireless Manager - sw pro přenos obrazu z PC do projektoru skrze wifi síť

!!!   UPOZORNĚNÍ   !!!

  • Datový projektor mohou používat jen vyučující, kteří byli s jeho používáním seznámeni pracovníky CIT.
  • Změny v konfiguraci projektoru jsou zakázány.

Případné problémy nebo závady ohlašte na tel. 1045 nebo email ucebny@natur.cuni.cz.